Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των αδελφών Μάρκου στην αγορά του βαμβακιού ξεκίνησαν το 1955. Με την πείρα του στον τομέα του εκκοκκισμού βάμβακος και των σιτηρών, προσφέροντας παράλληλα αξιόπιστες υπηρεσίες, ο όμιλος κατάφερε να εδραιωθεί σε μία σταθερή θέση μεταξύ των παγκόσμιων προμηθευτών στον κλάδους του βαμβακιού και των σιτηρών.

Το 1955, τέσσερα αδέρφια, ο Αναστάσιος, ο Δημήτριος, ο Ηλίας και ο Κωνσταντίνος Μάρκου, άρχισαν την εκκόκκιση βάμβακος σε εγκαταστάσεις στην περιοχή της Λιβαδειάς, στην Στερεά Ελλάδα.

Το 1969 ο Όμιλος εγκαινίασε τη μονάδα επεξεργασίας σπόρων και λίγα χρόνια αργότερα, το 1978, ξεκίνησε επίσης τη λειτουργία της σημερινής βιομηχανικής μονάδας εκκοκκισμού βάμβακος στη Λιβαδειά. Το 1994, η εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της δεύτερης βιομηχανικής μονάδας εκκοκκισμού βάμβακος στο Αχίλλειο Λάρισας, στην κεντρική Ελλάδα.  Ο Όμιλος εξυπηρετεί πλέον αγρότες και παραγωγούς τόσο της Περιφέρειας Λιβαδειάς όσο και της Λάρισας, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής παραγωγής βαμβακιού στην Ελλάδα. Το 2004, ο όμιλος Μάρκου απέκτησε ακόμη μια βιομηχανική εγκατάσταση, που ανήκε στο παρελθόν στο κράτος, στο Βελεστίνο του Βόλου, στη Θεσσαλία. Η κίνηση αύξησε περαιτέρω την εμπορική ικανότητα της εταιρείας, καθώς πλέον μπορούσε να αποθηκεύει, να συντηρεί και να διανέμει όλα τα προϊόντα του ομίλου Μάρκου. Το 2020 απέκτησε μια ακόμη βιομηχανική εγκατάσταση, που στο παρελθόν ανήκε στην Ομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, στην Γέφυρα Θεσσαλονίκης, με δυνατότητα πρόσβασης πλέον σε όλη την αγορά της Βορείου Ελλάδας και κατά συνέπεια την εξυπηρέτηση των πελατών όλης της χώρας.

Οι εγκαταστάσεις στην Λιβαδειά

Σήμερα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον εκκοκκισμό καθώς και στο εμπόριο βαμβακιού, σιτηρών και ζωοτροφών. Η εταιρεία είναι μια από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες εταιρείες εκκοκκισμού και εμπορίας βαμβακιού στην Ελλάδα.

Η εταιρεία εμπορεύεται σιτηρά που καλύπτουν τις κατηγορίες μαλακού σίτου, σκληρού σίτου, κριθαριού, καλαμποκιού και βρώμης. Άλλα είδη που διαπραγματεύεται η εταιρεία περιλαμβάνουν σπόρους βαμβακιού, κέικ βαμβακιού, αλεύρι σόγιας και ζαχαρόπιτα.