Το ΟΡΑΜΑ της Διοίκησης της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ είναι η δημιουργία μιας εταιρείας της οποίας το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας προϊόντων βαμβακιού, της προστασίας και αειφόρου διαχείρισης των ενεργειακών πόρων και παράλληλα θα αποτελεί πρότυπο για τα δεδομένα της Ελλάδας σε επίπεδο αειφορίας των δραστηριοτήτων της.

Η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Αειφορίας – ISCC που αφορά την:

 • Παραγωγή αειφόρου βαμβακέλαιου από αειφόρο βαμβακόσπορο
 • Παραγωγή αειφόρου βαμβακόσπορου από βαμβάκι

Η στρατηγική μας

 • εφαρμογή και ικανοποίηση των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/28/ΕΚ της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

 • αειφορία των δραστηριοτήτων μας

 • ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη

 • προστασία του περιβάλλοντος και των ενεργειακών πόρων

 • παραγωγή άρτιων / υψηλής ποιότητας προϊόντων

 • χρησιμοποίηση άριστων υλικών και πρώτων υλών

 • ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων μας

 • δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Αειφορίας – ISCC.

Οι στόχοι

 • διαρκής μείωση των χρησιμοποιούμενων ενεργειακών πόρων
 • διαρκής μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα παραγωγής
 • διαρκής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας
 • μείωση των παραπόνων των πελατών μας
 • διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
 • διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Αειφορίας – ISCC.