Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας, σε συνεργασία με τα κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας, και δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από τις τράπεζες για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους.

Η Συμβολαιακή Γεωργία καλύπτει μέρος του κόστους παραγωγής των προϊόντων, ενώ τα κεφάλαια αποπληρώνονται μέσω πληρωμών που πραγματοποιούνται από την εμπορική/μεταποιητική επιχείρηση έναντι της αξίας των προϊόντων που αγοράζονται, με πίστωση του καταθετικού λογαριασμού του παραγωγού στην τράπεζα.

Πλεονεκτήματα

Η Τράπεζα βοηθά τους αγρότες με την αγροτική παραγωγή τους, εξασφαλίζοντάς τους πρόσβαση στη χρηματοδότηση που χρειάζονται. Προσφέρει το απαραίτητο πιστωτικό όριο σε κάθε αγρότη ανάλογα με την παραγωγή του.

Παρέχεται πιστωτικό όριο στον Αγρότη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

  • Αγορά γεωργικών εφοδίων

  • Αγορά καυσίμων

  • Αγορά ζωοτροφών, κτηνιατρικών φαρμάκων, ζώων αντικατάστασης, άλλα γεωργικά μηχανήματα, εργαλεία και συντήρηση εξοπλισμού

  • Κάλυψη κόστους εργασίας

Contract Farming