Konstantinos V. MARKOU AVEE Yönetiminin Vizyonu, adı yüksek kaliteli pamuk ürünleri, enerji kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi ile eş anlamlı hale gelecek ve aynı zamanda faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından Yunanistan için bir model teşkil edecek bir şirket yaratmaktır.

Şirket, aşağıdakilerle ilgili bir Kalite ve Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi – ISCC uygulamaktadır:

 • Sürdürülebilir pamuk tohumundan sürdürülebilir pamuk yağı üretimi
 • Pamuktan sürdürülebilir pamuk tohumu üretimi

Stratejimiz

 • yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşvik edilmesine ilişkin 23 Nisan 2009 tarih ve 2009/28/EC sayılı Avrupa Direktifinin gerekliliklerinin uygulanması ve karşılanması

 • faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği

 • müşteri gereksinimlerinin karşılanması

 • çevrenin ve enerji kaynaklarının korunması

 • hatasız / yüksek kaliteli ürünlerin üretimi

 • mükemmel malzeme ve ham maddelerin kullanımı

 • faaliyetlerimizin uygulanması sırasında kazaları en aza indirmek

 • Kalite ve Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi – ISCC’nin gözetilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli tüm kaynakları sağlamaya yönelik taahhüt.

Hedefler

 • kullanılan enerji kaynaklarının sürekli olarak azaltılması

 • üretim birimi başına sera gazı emisyonlarının sürekli olarak azaltılması

 • müşterilerimizin memnuniyet derecesinin sürekli artması

 • müşteri şikayetlerinin azaltılması

 • çalışanların sürekli eğitimi

 • kalite ve sürdürülebilirlik yönetim sistemi – ISCC süreçlerinin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi.